Resmi Kurumlar

Resmi Kurumlar 2017-05-25T14:18:19+00:00

Hastanemiz Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalıdır.

Hastanemizde aşağıdaki sağlık hizmetlerinden ilave ücret alınmamaktadır.

  1. Acil Haller Nedeniyle Sunulan Sağlık Hizmetleri
  2. Yoğun Bakım Hizmetleri
  3. Yanık Tedavisi Hizmetleri
  4. Kanser Tedavisi (Radyoterapi, Kemoterapi, Radyo  İzotop Tedavileri)
  5. Yeni Doğana Verilen Sağlık Hizmetleri
  6. Organ Doku ve Kök Hücre Nakilleri
  7. Doğumsal Anomaliler İçin Yapılan Cerrahi İşlemlere Yönelik Sağlık Hizmetleri
  8. Diyaliz Tedavileri
  9. Kardiyovasküler Cerrahi İşlemleri

Yukarıda belirtilen sağlık hizmetleri dışında kalan sağlık hizmetlerinden sağlık tesisimizde yüzde 60 oranında ilave ücret alınmaktadır.

Gemi Adamı Sağlık Raporu